Informācija Raņķu, Rudbāržu un Laidu pagastu iedzīvotājiem

 Informācija Raņķu, Rudbāržu un Laidu pagastu iedzīvotājiem

Zemessardzes 4. Kurzemesdn brigāde informē, ka 22. martā laikā no plkst. 8.00 līdz 18.00 Kuldīgas novada militārajā poligonā “Mežaine” notiks militārās apmācības, kuru laikā tiks slēgts posms no poligonam piegulošā autoceļa Līdumnieki–Laidi, kas atrodas Raņķu, Rudbāržu un Laidu pagastos, Kuldīgas novadā.