2020. gadā par tranzīta ielu uzturēšanu gādās VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un SIA “NJ pakalpojumi”

2020. gadā par tranzīta ielu uzturēšanu gādās VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un SIA “NJ pakalpojumi”

Izvērtējot 2019. gada nogalē pretendentu iesniegtos piedāvājumus par tranzīta ielu ikdienas uzturēšanu Skrundas pilsētā 2020. gadā, tika izvēlēts saimnieciski izdevīgākais, ņemot vērā zemāko cenu. 

Iepirkuma procedūras rezultātā šajā gadā par Skrundas tranzīta ielu braucamās daļas ikdienas uzturēšanu gādās VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (līguma summa 89 998,29 EUR), savukārt SIA “NJ pakalpojumi” (līguma summa 34 617,88 EUR) uzturēs tranzīta ielu gājēju celiņus, apstādījumus un zaļo zonu. Iepirkumā tika saņemti piedāvājumi no trim pretendentiem – SIA “NJ pakalpojumi”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” un SIA “Skrundas komunālā saimniecība”.

Skrundas pilsētas tranzīta ielas ietver: Ventas iela–Liepājas iela 2,060 km garumā, kas ir iekļautas valsts galvenā autoceļa A-9 Rīga (Skulte) – Liepāja posmā no 129,577 km līdz 131,637 km, un Kuldīgas iela – Raiņa iela 2,205 km kopgarumā, kas ir iekļautas valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga-Skrunda-Embūte posmā no 35,130 km līdz 37,335 km.

Darbi veicami saskaņā ar 09.03.2010. Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 224 „Par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un atbilstoši „Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas” (apstiprinātas ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2015. gada 11. maijā, dokumenti pieejami VAS „Latvijas valsts ceļi” mājas lapā internetā www.lvceli.lv).

Informāciju sagatavoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste