Ceļu uzturēšana ziemā Skrundā un pagastos

Ceļu uzturēšana ziemā Skrundā un pagastos

Laika posmā no 2023. gada 16. oktobra līdz 2024. gada 15. aprīlim Latvijā noteikta ziemas sezona. Skrundas pilsētas un pagasta pārvalde veic uzturēšanas darbus pašvaldības nozīmes ielām un ceļiem, kas iekļauti uzturēšanas darbu sarakstā. Kopējais pilsētas un pagastu ceļu garums ir 104,14km.

Sniega tīrīšana visā teritorijā tiek veikta prioritārā secībā, saskaņā ar ceļu un ielu uzturēšanas klasēm. Skrundas pilsētas ielas tiek iedalītas trīs klasēs – A,B,C. Skrundas pilsētas kopējais ielu garums ir 23,180 km. Skrundas pagasta ceļi un ielas iedalīti divās klasēs – C, D. To kopējais garums ir 80,96 km. Ceļu sadalījums tiek izvērtēts atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes. Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes saimnieciskās daļas vadītājs Kristaps Stepiņš: “Iedzīvotājus aicinām būt saprotošiem un apzināties, ka ir ziema un laikapstākļi mainās strauji. Ir jāņem vērā, ka ielas un ceļi ir iedalīti uzturēšanas klasēs, kas nozīmē, ka to uzturēšana un tīrīšana ziemas sezonā tiek veikta prioritārā secībā - atbilstoši klasēm. Ziemas apstākļos Skrundas pagasta primārie autoceļi ir tie pa kuriem notiek sabiedriskā transporta vai skolēnu autobusu pārvadājumi. Skrundas pilsētā primāri tiek tīrītas ielas ar A uzturēšanas klasi, pēc tam visas pārējās. Laiks autoceļu attīrīšanai ir 24 stundas pēc intensīvas snigšanas beigšanās. Sniegs no ceļa jānotīra tādā pakāpē, lai paliekošās sniegas segas biezums nebūtu biezāks par 5cm. Uzturēšanas sezonā īpaši uzmanīgi tiek sekots līdzi laikapstākļu ietekmei uz ceļu stāvokli, lai savlaicīgi veiktu ceļu attīrīšanu no sniega un pretapledojuma apstrādi. Ziemas sezonā ceļu uzturētāji ir mobilizēti darbam visu diennakti.”

Skrundas pilsētas un pagastu ielu un ceļu apsaimniekošanas darbus veic SIA “URBUMIŅŠ PLUSS”. Tranzīta ielas uztur VAS “Latvijas valsts ceļi”. Ar Skrundas pilsētas un Skrundas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas klasēm var iepazīties Skrundas mājas lapā:

https://www.kuldiga.lv/images/Faili/Pasvaldiba/autoceli/Skrundas_pils%C4%93ta.pdf

https://www.skrunda.lv/images/userfiles/Skrundas-pagasts.pdf

Ielu un ceļu uzturēšana Skrundas pilsētā un Skrundas pagastā tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

 

Skrundas svētki 2022 "Esi viens no.."