Ierīkos paaugstinātas gājēju pārejas

Ierīkos paaugstinātas gājēju pārejas

Domes Transporta komisijā jūnijā izskatīti vairāki būtiski jautājumi, tostarp lemts par paaugstinātu gājēju pāreju ierīkošanu satiksmes drošības uzlabošanai.

Jautājums par gājēju drošību uz pārejām bija viens no centrālajiem komisijas darba kārtībā. Uz pārejas pie Kuldīgas Centra vidusskolas (KCV) diemžēl noticis negadījums ar cietušo. Komisijas locekļi apsprieda dažādus variantus satiksmes drošības uzlabošanai – sašaurinājumu ar saliņu, stabiņiem, brīdinošās ribjoslas, kas atgādinātu autobraucējiem samazināt ātrumu, krustojuma / gājēju pārejas pacelšanu ietves līmenī. Vairākās vietās pie pārejām jau nomainīti gaismekļi, lai pārejas būtu labāk pārredzamas tumsā. Pēc diskusijām un viedokļu apmaiņas komisija nosprieda pie KCV un Kuldīgas 2. vidusskolas veidot paaugstinātās gājēju pārejas, bet pie veikala “Maxima” un Kuldīgas kultūras centra ierīkot brīdinošās ribjoslas.

Vēl komisijā skatīja jautājumu par satiksmes organizāciju Skrundas centrā, Liepājas – Kuldīgas ielas krustojumā. Iepriekš komisijā lemts par izmaiņām, bet tās neapmierina Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldi un pansionātu. Lai gan krustojums iebraucējiem šķiet nesaprotams, avāriju un negadījumu šeit nav bijis – tā liecina Ceļu policijas statistika. Komisija nolēma atcelt iepriekšējo lēmumu un jautājumu par satiksmes izmaiņām krustojumā risināt, īstenojot Kuldīgas ielas pārbūves projektu.

Vēl skatīja jautājumus par satiksmes organizāciju konkrētos iekšpagalmos, ielās un uzņēmumu teritorijās, kā arī atbalstīja kafejnīcas “The Marmalade” ierosmi autostāvvietas zonā pie ieejas kafejnīcā izvietot vasaras terasi, jo citur kafejnīcai terasi izvietot nav iespējams. Tā kā Baznīcas ielas posms tagad ir vienvirziena, komisija pozitīvi raudzījās uz terases izveidi, vien norādot, ka nepieciešams fizisks norobežojums, kas atdala terasi no ielas braucamās daļas.