Nīkrāces pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļazīmes

Nīkrāces pagastā izvietotas masas ierobežojuma ceļazīmes

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde informē, ka no 2018. gada 11. decembra ir izvietotas masas ierobežojuma ceļazīmes (7 tonnas) uz šādiem ceļa posmiem Nīkrāces pagastā:

  • Nīkrāce - Priežakrogs (6268A001) – 6,5 km;
  • Dzelda – Dzelzsgales krustojums (6268B001);
  • Dzelda – Sudmalkalni (6268B002) – 2,455 km;
  • Brūveri - Dejas (6268B004) – 4,445 km;
  • Liekņi – Lankalni (6268B009) – 0,41 km;
  • Dzelzsgales krustojums – Mazdzelda (628B010) - 2,605 km;
  • Bērzkrogs – Raņķi (6268C001) – 1,977 km;
  • Bērzkrogs – Krievkalni (6268C005) – 3,202 km.

 

Informāciju sagatavojusi: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja