Noslēgumam tuvojas darbi Klusajā, Pērkona un Upes ielās

Noslēgumam tuvojas darbi Klusajā, Pērkona un Upes ielās

Š.g. septembra sākumā trīs ielās Skrundas pilsētā tika sākti seguma atjaunošanas darbi.

Pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības iepirkuma Nr. SNP/2020/6 “Seguma vienkāršotā atjaunošana Klusā, Upes un Pērkona ielā” rezultātiem, līgums tika noslēgts ar SIA “CTB”. Būvizmaksas kopā veido 161 165,49 EUR (ieskaitot PVN).

Šobrīd būvniecības darbi tuvojas noslēgumam, ir pabeigta asfalta virskārtu ieklāšana, paceltas akas, izbūvēti pieslēgumi. Ielu nodošana plānota novembra beigās.

Kā jau zināms, š.g. jūnijā tika sasaukta ārkārtas sēde, kurā Skrundas novada domes deputāti atbalstīja investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), lai saņemtu aizdevumu projekta “Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā seguma atjaunošana – asfaltbetona ieklāšana” īstenošanai. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumu Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.2.3. punktam, līdz pieteikuma iesniegšanai VARAM, investīciju projekta pieteikums tika saskaņots ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Pateicoties šai iespējai, Skrundā ir sakārtotas trīs ielas, kuru atjaunošana bija iekļauta arī Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plānā.

Pamatojoties uz Skrundas novada pašvaldības iepirkuma Nr. SNP/2020/6 “Seguma vienkāršotā atjaunošana Klusā, Upes un Pērkona ielā” rezultātiem, līgums tika noslēgts ar SIA “CTB”. Būvizmaksas kopā veido 161 165,49 EUR (ieskaitot PVN).

Šobrīd būvniecības darbi tuvojas noslēgumam, ir pabeigta asfalta virskārtu ieklāšana, paceltas akas, izbūvēti pieslēgumi. Ielu nodošana plānota novembra beigās.

Kā jau zināms, š.g. jūnijā tika sasaukta ārkārtas sēde, kurā Skrundas novada domes deputāti atbalstīja investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), lai saņemtu aizdevumu projekta “Pērkona, Upes un Klusās ielas Skrundā seguma atjaunošana – asfaltbetona ieklāšana” īstenošanai. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. maija noteikumu Nr. 278 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” 3.2.3. punktam, līdz pieteikuma iesniegšanai VARAM, investīciju projekta pieteikums tika saskaņots ar Kuldīgas novada pašvaldību.

Pateicoties šai iespējai, Skrundā ir sakārtotas trīs ielas, kuru atjaunošana bija iekļauta arī Skrundas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plānā.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste