Satiksmes izmaiņas Nīkrāces pagastā

Kuldīgas novadā uzstādītas ceļa zīmes uz pašvaldības autoceļa 6268 B001 Dzelda – Dzelzgales krustojums un 6268 B002 Dzelda - Sudmalkalni. Uzstādītas ceļa zīmes Nr.519 apdzīvotas vietas sākums, Nr.520 apdzīvotas vietas beigas, Nr.521 pilsētas vai ciema nosaukums, Nr.522 pilsētas vai ciema nosaukums, atbilstoši Ceļa satiksmes noteikumu un ceļu satiksmes likuma 276.14; 276.145; 276.16 un 276.17 punktiem.