Skrundā un Jaunmuižā veic ielu divkārtu virsmas apstrādi

Skrundā un Jaunmuižā veic ielu divkārtu virsmas apstrādi

Kuldīgas novada pašvaldība pērn septembrī uzsāka īstenot vairāku ielu sakārtošanas projektus Skrundā un Skrundas pagasta Jaunmuižā. Skrundā, Rūpniecības ielā, tika izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas pievadi, savukārt Parka ielas posmā, Skrundā izbūvēts ūdensvada pievads, lai iedzīvotāji varētu pieslēgties centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem.

Pavasarī, iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, atsākās ceļu būvdarbi Rūpniecības, Robežu un Parka ielās, Skrundā, un Skolas ielā, Jaunmuižā, atjaunojot esošo segumu un veicot divkārtu virsmas apstrādi, kā rezultātā uzlabota ceļa kvalitāte un  braukšanas apstākļi. 

Šobrīd notiek būvdarbu izpilddokumentācijas sagatavošana, lai nodotu būvniecības objektus ekspluatācijā.

Būvdarbus veica SIA “Saldus ceļinieks”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Octo Project” un IK “P.Alkšņa projektu grupa”.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir vairāk nekā 300 000 EUR, ieskaitot PVN. Pašvaldība projektu īstenojusi, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.