Nīkrāces pagasta bibliotēka

Ziedu iela 1-16, Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīga nov., LV-3320
Vadītāja - Ilze Zvirbule, tālrunis +371 63354115, e-pasts: nikrace.biblioteka@kuldigasnovads.lv

Darba laiks:
P. - 8.00 – 18.00
O. - 8.00 - 17.00
T. - 8.00 - 17.00
C. - Metodiskā diena  (lasītājus neapkalpo).
P. - 8.00 - 15.00
S. - slēgts
Sv. - slēgts

Nīkrāces ārējā pakalpojuma punktā Lēnas grāmatas tiek piegādātas katra mēneša 15. datumā plkst. 10.00.
Katra mēneša trešā ceturtdiena - spodrības diena (lasītājus neapkalpo).

Par bibliotēku 2020. gadā:
Telpu platība: 80 m2
Fonds: 4008
Lasītāju skaits: 194
Apmeklējums: 1654
Krājuma komplektēšana 2021. gadā: 2600 EUR (t. sk. grāmatām 1700 EUR,  periodiskajiem izdevumiem 900 EUR)

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

Pakalpojums

Pieejamība

Lietotāju reģistrācija

Grāmatu un preses abonements

Daiļliteratūra, literatūra bērniem un jauniešiem, nozaru literatūra, preses izdevumi, ko izsniedz lasītājiem uz mājām.

Datu bāžu izmantošana

Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka

Dokumentu printēšana, kopēšana, skenēšana

Bezmaksas piekļuve.

Tematiskie literatūras apskati pēc organizāciju pieprasījuma

Bibliotēkā pieejamās informācijas apkopošana un sniegšana organizācijām .

Plašs novadpētniecības materiālu krājums

Tematiskās mapes par pagasta vēsturi, kultūru, izglītību, uzņēmējdarbību un citām pagasta dzīvi saistītām tēmām.

Bezmaksas piekļuve internetam

Bezmaksas piekļuve datoriem un internetam

Uzziņas un konsultācijas

Par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.

SBA

Iespieddarbus, kuri nav Nīkrāces pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu ( SBA )


Uz 2021. gadu abonētie preses izdevumi: 
Kurzemnieks, Ieva, Ievas stāsti, Ievas dārzs, Ievas veselība, Ievas Padomu avīze, Lauku Māja, Patiesā Dzīve, Santa, Ievas virtuve, Dārza pasaule, Leģendas, Annas psiholoģija, Citāda pasaule, 100 labi padomi, Mājas viesis, Zintnieks, Praktiskie Rokdarbi+ pielikumi,  Saimniece,  Ko ārsti tev nestāsta, Praktiskais latvietis.

Sadarbība:
Nīkrāces pakalpojuma pārvalde, Nīkrāces pamatskola, Skrundas  bibliotēkas, Kuldīgas galvenā bibliotēka un citas Kuldīgas novada pagastu bibliotēkas, Laikraksts „Kurzemnieks."

Kuldīgas novada pagastu bibliotēku reglaments

Kuldīgas novada pagasta bibliotēku lietošanas noteikumi

Kuldīgas novada pagastu bibliotēku iekšējās kārtības noteikumi