Skrundas bērnu bibliotēka

Lielā iela 1a, Skrunda, Kuldīgas novads, LV - 3326
Bibliotēkas vadītāja - Inga Zalgaucka, tālrunis: +371 63331309, 26448683
e-pasts: skrunda.bernubiblioteka@kuldigasnovads.lv 
Par bibliotēkā notiekošajām aktivitātēm varat uzzināt arī Skrundas pilsētas un Skrundas bērnu bibliotēkas Facebook profilā.

Darba laiks:
P. 8:30 - 18:00
O. 8:30 - 17:00
T. 8:30 - 17:00
C. Metodiskā diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta)
P. 8:30 - 17:00
S., Sv. - brīvs


Bibliotēkas galvenie darba rādītāji 2020. gadā
Grāmatu krājums: 7224 
Lietotāju skaits: 532
Apmeklējums: 7813
Izsniegums: 16294
Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai: 1977 EUR
Jaunieguvumi 2020. gadā - 220 grāmatas, 41 žurnāls

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi bērniem un pusaudžiem:
Lasīt grāmatas, žurnālus un avīzes.
Ja kļūsi par bibliotēkas lasītāju (Tev būs lasītāja karte), grāmatas, CD un citus bibliotēkā esošos materiālus varēsi ņemt uz mājām.
Izmantot datorpakalpojumus -meklēt informāciju internetā, rakstīt vēstules e-pastā, spēlēt datorspēles, izmantot citas datorprogrammas, kā arī datubāzi - www.letonika.lv. 
Spēlēt galda spēles.
Iepazīties ar bibliotekāru veidotajām un citām bibliotēkā izliktajām izstādēm.
Piedalīties bibliotēkas rīkotajos pasākumos.
Satikties ar draugiem.
Vajadzīgo grāmatu, kompaktdisku vai citu materiālu atrast bibliotēkas elektroniskajā katalogā vai datubāzēs - kā tos izmantot, Tev parādīs bibliotekārs. 
Izmantot kopēšanas, izdrukas un skenēšanas pakalpojumus.

Sadarbības partneri: Kuldīgas novada pašvaldība; Skrundas vidusskola; Skrundas PII „Liepziediņš"; Kuldīgas Galvenā bibliotēka; Skrundas TV; Skrundas Kultūras nams; laikraksts „Kurzemnieks".