Skrundas mūzikas skola

Adrese: Lielā iela 4, Skrunda, Kuldīgas novads
Tālrunis: 63331354, 26183832

E-pasts: skrundasms@inbox.lv