P/I "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Reģ. nr. 90000015912
Ārstniecības iestādes kods: 6212-00010
e-pasts: skr.vsac@gmail.com
Adrese: Kuldīgas iela 2
Tel: 63331471, 63331473
Fax: 63331473

Amats Vārds, uzvārds Telefons E-pasts
Direktores p. i. Sigita Picule 63331473 skr.vsac@gmail.com
Māsu istaba   63331471  
Rudbāržu pagasta veselības punkta ārsta palīdze Marina Lākute 63300847 Lakute2@inbox.lv
Nīkrāces pagasta veselības punkta ārsta palīgs Juris Kaļiņins    


Struktūrvienības:
1. Rudbāržu veselības aprūpes punkts
Adrese: Jubilejas iela 3-13, Rudbāržu pag. Kuldīgas novads, LV-3324

2. Nīkrāces veselības punkts
Adrese: Dzelda, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads, LV-3320
Veselības aprūpes punkti sniedz ārsta palīga pakalpojumu: nodrošina primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pagasta iedzīvotājiem.

Ārstniecības iestāde SVSAC strādā 7 dienas nedēļā.

Piedāvā:

 • Dienas stacionāra pakalpojumu- (medikamentu ievade caur i/v sistēmu) hronisku neiroloģisko un iekšķīgo slimību paasinājuma gadījumos ar ģimenes ārsta nosūtījumu EUR 7,11;  Darba laiks  no plkst. 9:00-17:00
 • Maksas pakalpojumus:
 1. uzturēšanās iestādes aprūpes gultās (īslaicīgi) diennakts režīmā nodrošinot nepārtrauktu medicīnisko aprūpi, uzraudzību, ēdināšanu:
 • Kuldīgas novadā deklarētajām personām EUR 9,96 diennakts
 • Ārpus Kuldīgas novada deklarētām personām EUR 12,81 diennakts

(Līdzi savi hronisko slimību medikamenti, pārsienamie materiāli, personīgās higiēnas aprūpes līdzekļi)

(Ārstnieciskie izmeklējumi, analīzes, speciālistu konsultācijas ar ģimenes ārsta nosūtījumiem)

 1. medicīniskās manipulācijas (ar saviem medikamentiem, pārsienamajiem materiāliem un ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu/rekomendācijām):
 • Injekcija muskulī EUR 1,50
 • Injekcija vēnā ar šļirci EUR 3,00
 • Pārsiešanas (ilgstošas aprūpes brūcēm) EUR 2,50
 • Diegu izņemšana ar pārsiešanu EUR 3,00
 • Skavu izņemšana ar pārsiešanu EUR 5,00
 • Inhalācijas ar inhalatoru EUR 2,00

bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījuma/rekomendācijām:

 • Glikēmija asinīs (no pirksta) EUR 1,00
 • Arteriālā asinsspiediena noteikšana EUR 0,30
 • Ērces izņemšana EUR 1,50
 • Pārsiešanas EUR 2,50

(Manipulācijas veic darba dienās no plkst. 18:00- 19:00, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 9:00-11:00)

 1. Specializētā autotransporta pakalpojums personām ratiņkrēslā, personām guļus stāvoklī (bez medicīnas darbinieka pavadības):
 • EUR 0,10 (bez PVN) par 1 km + EUR 6,79 (bez PVN) par 1 stundu.

Iestādē ir iespējams saņemt pakalpojumus personām ar īpašām vajadzībām.

Diennakts dežūrā strādā medicīnas māsa un māsu palīgs vai aprūpētāja, dienas laikā papildus ir māsu palīgs vai aprūpētāja, ārsta palīgs, fizioterapeits 1x nedēļā, ārsts 1x nedēļā.

(No pacienta iemaksas EUR 7,11  Dienas stacionārā atbrīvotas Veselības aprūpes finansēšanas likumā 6. pantā noteiktās personu grupas.)

(No maksas par medicīniskajām manipulācijām atbrīvotas Kuldīgas novada trūcīgās ģimenes (personas), bērni līdz 18 gadiem, represētas personas, personas ar 1. grupas invaliditāti.)