6.septembra Dzejas pietura Skrundā noslēgusies

6.septembra Dzejas pietura Skrundā noslēgusies Pirmie dzejolīši skanēja Skrundas vidusskolā, kur ar jaunāko klašu skolēniem tikās dzejniece Indra Sproģe. Interesantais stāstījums par animācijas filmām, kurās dzīvo alfabēts un reizrēķins, iepriecināja visus klātesošos, arī skolotājus. Dzejniece bija patīkami pārsteigta, ka mazajiem skrundeniekiem nav svešas viņas sarakstītās grāmatiņas un veidotās animācijas filmas „Joka pēc alfabēts” un „Māci mani, Degunlāci!”
Dzejas stafeti vidusskolā pārņēma dzejnieks Kārlis Vērdiņš. Kamēr dzejnieks kavējās ar ierašanos, pusaudži drosmīgi ķērās pie dzejas rakstīšanas Alda Zalgaucka vadībā. Kārlis Vērdiņš atzina, ka maz ir dzejnieku, kas raksta tieši pusaudžu auditorijai. Tādēļ ar nepacietību gaidīsim nākamo dzejoļu grāmatu pusaudžiem, kas arī tika solīts no dzejnieka puses.
Kultūras namā uz muzikālu dzejas stundu „Vasaras darbs” vidusskolēnus un citus klausītājus aicināja dzejnieks Andris Akmentiņš. Dzejas, ģitāras un dziesmas apvienojums izvērsās par interesantu pasākumu divu stundu garumā. 
Sev tuvu dzejnieci sagaidīja arī seniori. Pusdienās dzejas noskaņās bijušā restorānā „Mežābele” satikās dzejniece Maija Laukmane, Skrundas pensionāru klubiņa dzejas mīļotāji un citi interesenti no Skrundas, Rudbāržiem un Nīkrāces. 
Dzejas stafeti Skrundā noslēdza dzejnieks Eduards Aivars, kurš pazīstams arī kā dzejas kritiķis un jauno dzejnieku skolotājs. Omulīgā gaisotnē pie tējas tases izvērsās saruna par un ap dzeju, iepazīstot dzejnieku kā radošu personību un jauku līdzcilvēku.
Ļoti ceram, ka šīs dienas pasākumi daudzas ģimenes mudināja atcerēties tādu ikdienas steigā piemirstu mākslu kā dzeju.
Paldies visiem, kas palīdzēja Dzejas dienas organizēšanā. Pasākumus finansiāli atbalstīja Latvijas Kultūrkapitāla fonds un Skrundas novada pašvaldība.
Teksts - Inga Zalgaucka
Foto - Ligita Danenberga