Akcija "Tautas grāmatu plaukts"

Akcija Latvijas Nacionālā bibliotēka no 20.augusta līdz 1.novembrim rīko akciju „Tautas grāmatu plaukts”. Tās mērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem piedalīties Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pils satura veidošanā, dāvinot bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, lai to kopā ar dāvinātāja ierakstīto vēstījumu lasītu cilvēki šodien un arī nākamajās paaudzēs.
“Tautas grāmatu plaukts” tiks izvietots Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas ātrijā un sliesies piecstāvu mājas augstumā. Akcijas rezultātā tiks ne vien piepildīts „Tautas grāmatu plaukts”, bet noskaidrota arī nācijas mīļākā grāmata un autors.
Iecerēts, ka grāmatu dāvināšana „Tautas grāmatu plauktam” notiks „Rīga 2014” telpā Esplanādē (Rīgā) līdz 15.septembrim un visās Latvijas bibliotēkās līdz 1.novembrim.
Savukārt 2014.gada 18.janvārī akcijā sadāvinātās grāmatas „Grāmatu draugu ķēdē” ceļos no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas uz jauno, simboliski aizsākot bibliotēkas piepildīšanu ar iedzīvotāju veidotu saturu.
Akcijai izveidota interneta vietne www.tautasgramatuplaukts.lv. Interneta vietnē akcijas dalībniekiem un citiem interesentiem iespējams iepazīties ar dāvināto grāmatu nosaukumiem, autoriem, tautas grāmatu lasīšanas kanonu un citām ar akciju saistītām aktualitātēm.
Akcijas vadmotīvs ir „Īpaša grāmata īpašā vietā” un tādēļ ikviens tiek aicināts atnest savu īpašo grāmatu ar novēlējumu uz bibliotēku līdz 1.novembrim un tā nonāks Gaismas pils „Tautas grāmatu plauktā”, lai to varētu lasīt nākamās paaudzes.