Bērnu žūrijas noslēguma pasākums Rudbāržos

Bērnu žūrijas noslēguma pasākums Rudbāržos 18.janvārī Rudbāržu bērnu un jauniešu centrā notika Bērnu žūrijas noslēguma pasākums, kas tapa sadarbībā ar Rudbāržu bibliotēkas vadītāju Mārīti Kviesi. Pasākumā ar atzinības rakstiem un dāvanām tika sveikti tie 1. - 9. klašu skolēni, kas piedalījās Bērnu žūrijā un izlasīja visas savai vecuma grupai paredzētās grāmatas. Pie bērniem ciemos no grāmatas bija izkāpusi gotiņa Līzelote, kura bērnos izraisīja prieku un sajūsmu. Gotiņa uzdeva dažādus jautājumus par grāmatām, kuras ir izlasītas. Pēc tam visi gāja rotaļās un dziedāja tautasdziesmas. Noslēgumā skolotāja A.Bikše un bibliotekāre M.Kviese visus aicināja pie galda, kur visi tika cienāti ar liepziedu tēju un gardiem cepumiem .Liels prieks un gandarījums par kupli apmeklēto pasākumu. Teksts un foto- Antra Bikše