Bibliotēkā jauna izstāde

No 17.-24.septembrim Skrundas pilsētas bibliotēkā apskatāma gleznotāja Kārļa Dazarta darbu izstāde. Kārlis Dazarts ar zīmēšanu aizrāvies jau bērnībā, kad pavisam mazs kopā ar vecākiem izsūtīts uz Sibīriju. Dienot Padomju armijā, viņš turpināja zīmēt un papildus šo mākslu apguva Maskavas tautas akadēmijā. Tur Kārlis Dazarts mācījās divus gadus. Latvijā atgriezās 1962. gadā un līdz pensijai strādāja Vilgālē par šoferi. Šajā laikā autors zīmēja ar parasto zīmuli un bija tikai divas izstādes- p/s ,,Vilgāle” kantora zālē un Planīcas (Vilgāles) pamatskolā. Kopš Kārlis Dazarts dzīvo Kuldīgā, sācis zīmēt arī pasteļtehnikā un viņa gleznas ceļo no viena pagasta uz otru. Ir Tautas tēlotājas mākslas studijas ,,Kuldīgas palete” dalībnieks. Avots: http://www.kurmale.lv/index.php?p=10341&lang=590