Drošāka interneta diena Skrundas bibliotēkā

Drošāka interneta diena Skrundas bibliotēkā Februāra mēnesī pasaulē tiek atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena. Apzinoties, ka veidot drošu interneta vidi - tā ir arī katra interneta lietotāja atbildība, Skrundas pilsētas bibliotēkas organizēja Droša interneta dienas jauniešiem un pieaugušajiem.  Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam bija iespēja dalīties savā interneta lietotāja pieredzē, diskutēt, atbildēt uz jautājumiem, piekrist vai oponēt apgalvojumam - internets - tā nav spēle. Tā ir TAVA dzīve. Jauniešiem tika organizēts pasākums “Esi drošs un zinošs”, kur jaunieši tika iepazīstināti ar prezentāciju un risināja krustvārdu mīklu, kā arī piedalījās viktorīnā par drošību internetā. Savukārt pieaugušie tika iepazīstināti ar informāciju, ko bibliotēka sagatavojusi, lai ikviena darbošanās internetā būtu droša. Teksts un foto- Gunita Strode