Dzejas dienas Skrundas pilsētas bibliotēkā

Dzejas dienas Skrundas pilsētas bibliotēkā

Skrundas pilsētas bibliotēka aicina uz Dzejas dienas pasākumu - muzikāli lirisku tikšanos ar aktieri, dzejnieku Andri Buli un pianistu Tomu Juhņeviču. 

Andris Bulis ir radoša un talantīga personība, pazīstams aktieris, kurš tēlojis gan teātra izrādēs, gan piedalījies vairākos Latvijā un ārvalstīs veidotos TV seriālos un kinofilmās. Andris Bulis ir arī dzejnieks, kurš var lepoties ar 3 dzejoļu grāmatām – “Mans ego”, “Pieturas” un “Etīdes Otrai pusei”.

Toms Juhņevičs, mūziķis, komponists, šobrīd Rīgā dzīvojošs talsenieks.

Krājums "Pieturas" ir atraktīvs un intriģējošs projekts, ko aktieris Andris Bulis realizējis sadarbībā ar komponistu Tomu Juhņeviču. Dzejoļu krājumam ir pievienots CD ar meditatīvu Toma Juhņeviča mūziku, kā arī ar Andra Buļa ierunātiem dzejas tekstiem muzikālā pavadījuma fonā. Par dzejoļu krājumu autors ir teicis, ka tas varētu būt veltījums tiem jauniešiem, kas paši raksta dzeju.