Gadumijas notikumi Skrundas bērnu bibliotēkā

29.decembrī ar svētku kliņģeri un piparkūkām bibliotekāres sagaidīja savus aktīvākos bibliotēkas lietotājus - lasītājus, čaklos brīvprātīgos palīgus, pasākumu apmeklētājus un konkursa dalībniekus. Pasākums, kurš tika nodēvēts kā „Satikšanās starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu” arī izvērtās par sirsnīgu tikšanos, kurā tika pārrunātas un izvērtētas aizejošā gada aktivitātes, kā arī plānoti pasākumi jaunajam gadam. Ar īstu jautrību un azartu tikšanās noslēgumā tika „iespēlētas” bibliotēkas jaunās galda spēles. Paldies Skrundas novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” par sarūpētajām saldumu paciņām bibliotēkas čaklākajiem un aktīvākajiem bērniem!
Tikšanās laikā jau vienojāmies par pirmo aktivitāti jaunajā gadā - brauciens pie Valtaiķu aprūpes nama ļaudīm. Jau 2.janvārī radošajā darbnīcā, kuru vadīja Inese Ivāne, bērni veidoja pērlīšu eņģeļus un sniega pārslas, ko dāvināt vecajiem ļaudīm. 3. janvāra pēcpusdienā jau bijām ceļā uz Valtaiķiem. Pēcpusdiena izvērtās par īstu mīklu minēšanas maratonu gan no bērnu, gan aprūpes nama iemītnieku puses. Ar muzikālu priekšnesumu visus priecēja Rūta Linde. Paldies par sirsnīgo sagaidīšanu, gardo tēju un saldumiem Valtaiķu aprūpes nama iedzīvotājiem un darbiniekiem! Teksts un foto- Inga Zalgaucka