Iepriecina ar dzejoļiem, pasakām un dziesmām

Iepriecina ar dzejoļiem, pasakām un dziesmām

14.martā Skrundas pilsētas bibliotēkas pārstāves un kultūras nama direktore Dita Ņuņēvica ciemojās aprūpes namā “Valtaiķi”, lai iemītniekus priecētu ar dzejoļiem, latviešu pasakām un dziesmām.

Skrundas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inga Zalgaucka: “Tā kā tuvojās Lieldienas, tad gribējām sarūpēt pavasarīgu sveicienu ikvienam aprūpes nama “Valtaiķi” iemītniekam. Marta sākumā latviešu dzejnieks Vilis Plūdonis nosvinēja savu 150 gada jubileju, tāpēc arī izvēlējāmies lasīt viņa dzejoļus. Atmosfēra bija brīnišķīga, varēja redzēt prieku ikviena pasākuma apmeklētāja sejā. Noteikti dosimies ciemos vēl kādu reizi. Paldies aprūpes nama iemītniekiem un darbiniekiem par smaidiem, aplausiem un kopā dziedāšanu! Paldies aprūpes nama “Valtaiķi” direktorei Gunitai Bivbānei par viesmīlīgo uzņemšanu!”

SIA "Kuldīgas slimnīca" ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas "Valtaiķi" vadītāja Gunita Bivbāne: “Prieks par kopā būšanu, jo vairāk kā puse iedzīvotāji ir skrundenieki, kuri atceras bibliotekāres un kultūras namā pavadītās balles un pasākumus. Daudzi ir dziedājuši Skrundas korī. Šī tikšanās deva pozitīvas emocijas uz ilgāku laiku.”