Izveidots Twitter konts Raņķu bibliotēkai

Par Raņķu pagasta bibliotēkā notiekošo var lasīt arī https://twitter.com/Rankubiblio!