Mūmamma Skrundā!

Ar jautriem smiekliem Skrundas bērnu bibliotēkas lasītāji sagaidīja enerģisko un dzīvespriecīgo gotiņu no zviedru rakstnieces Jujas Vīslanderes grāmatām „Mūmammas pavasara tīrīšana” un „Mūmamma un slīdkalniņš”. Pasākumu Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros apmeklēja 30 Skrundas vidusskolas otrklasnieki. Pacienāti ar gardo „Mūmammas pienu” un cepumiem, bērni ar interesi un aizrautību lasīja par gotiņas jautrajiem piedzīvojumiem.
Pasākuma noslēgumā katram bija iespēja sev pagatavot „Jaukas dienas lentu”, kuras mezgliņos iesējām Latvijas karodziņu kā dzimtās zemes mīlestību, ozollapu kā latviskās pašapziņas saglabāšanu un raudenes tējas zariņu stiprai veselībai. Teksts - Inga Zalgaucka
Foto - Aivita Emerberga