No 18. maija Skrundas novada bibliotēkas atkal atvērtas lietotājiem

No 18. maija Skrundas novada bibliotēkas atkal atvērtas lietotājiem

Lasītāji! Būsim disciplinēti un atbildīgi pret apkārtējiem:

  • Ienākot bibliotēkā, izlasītās grāmatas ielieciet karantīnas kastē vai citā bibliotekāru norādītā vietā.
  • Nodezinficējiet rokas, un tikai tad dodieties izvēlēties citu lasāmvielu.
  • Ievērojiet 2 metru distanci.
  • Ieteicams uzlikt individuālās sejas maskas (tās jāiegādājas pašiem).
  • Periodisko izdevumu lasīšana uz vietas bibliotēkās nebūs iespējama, bet žurnālus varēs paņemt lasīšanai uz mājām.
  • Bibliotēkas datori paredzēti tikai e-pakalpojumu veikšanai (internetbanka, e-pasta sūtīšana u.c.), maksimālais datoru izmantošanas laiks – 30 minūtes.
  • Bibliotēku darbinieki patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm.
  • Lasītājiem joprojām pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš vienojoties ar bibliotēkas darbinieku pa telefonu vai e-pastā.

 

Skrundas novada bibliotēku kontakti:

Skrundas pilsētas bibliotēka: tel.63331552, 29398574

skrunda.biblioteka@skrunda.lv

Skrundas bērnu bibliotēka: tel. 63331309

bernu.biblioteka@skrunda.lv

Nīkrāces bibliotēka: tel. 63354115

nikrace.biblioteka@skrunda.lv

Raņķu bibliotēka: tel. 29831485

ranki.biblioteka@skrunda.lv

Antuļu bibliotēka: tel. 28292656

antuli.biblioteka@skrunda.lv

Rudbāržu bibliotēka: tel. 28002278

rudbarzi.biblioteka@skrunda.lv