Notikumi Skrundas pilsētas bibliotēkā

Novembra beigās Skrundas pilsētas bibliotēkā satikās Sieviešu klubiņa dalībnieces, lai runātu par Adventi – tās tradīcijām, nozīmi un rituāliem. Dalījās pieredzē Adventes vainagu veidošanā. Pasākumu vadīja Inese Ivāne. Jauka tikšanās Saveniekos
Skrundas pilsētas bibliotēkas darbinieces kopā ar sociālā dienesta meitenēm devās apciemot Skrundas pagasta Savenieku iedzīvotājus. Kārtējā izbraukumā tika aizvestas jaunas grāmatas un pārrunāti aktuālie notikumi. Katru reizi ciemiņus sirsnīgi sagaida aktīvā „Druviņu” mājas saimniece Zinaīdas kundze. Katra šī tikšanās sagādā prieku gan darbiniecēm, gan Savenieku iedzīvotājiem.


Mīļš paldies!
Liels paldies mūsu gādīgajiem lasītājiem Nellijai Kleinbergai, Lindai Makarovai, Inesei Ivānei, Dailim Sniedzem un Jānim Blūmam par dāsnajiem grāmatu dāvinājumiem. Novadnieks Arturs Heniņš nekad neaizmirst bibliotēkai uzdāvināt savu jauniznākušo grāmatu. Pateicoties šiem dāvinājumiem, bibliotēkas plaukti papildināti ar 140 jaunām un interesantām grāmatām.
Teksts un foto: Baiba Šurma