Pasākumiem bagāta nedēļa aizvadīta Skrundas bērnu bibliotēkā

17.oktobra rītā mazie PII „Liepziediņš” audzēkņi pirmo reizi apciemoja bibliotēku. Kā sveicienu viņi bija iemācījušies latviešu tautas dziesmu, jo oktobris ir Krišjāņa Barona jubilejas mēnesis un bibliotēkā notiek tautasdziesmiņas svētki visiem mazajiem „liepziediņiem”. Ar dziesmām, dejām un rotaļām tika suminātas tautas dziesmiņas par darbu, rudeni, kokiem un dārzeņiem trīs dienu garumā. Ceturtdien bibliotēkas darbinieces apmeklēja semināru jaunajā Kuldīgas bibliotēkā, bet piektdiena tika veltīta ceturtklasniekiem, kuri ieradās bibliotēkā uz pasākumu „Visa laba labībiņa”. Risinot krustvārdu mīklu, bērniem bija iespēja iepazīt labības daudzveidību, uzzināt, kura no tām mīl ziemas aukstumu, kuru izmanto baltmaizes cepšanā, kurai labībai ir visgarākais akots un vēl daudz citu interesantu faktu. Teksts- Inga Zalgaucka
Foto- Inga Zalgaucka, Daina Veita