Pirms Sieviešu dienas Jaunmuižā viesojas amatierteātris

Pirms Sieviešu dienas Jaunmuižā viesojas amatierteātris 7.marta vakarā Jaunmuižas iedzīvotāji varēja noskatīties Nīkrāces amatierteātra „Brinida” izpildījumā izrādi „Trīsarpus atraitnes”. Izrādes laikā tika dziedātas R.Paula un U. Savicka dziesmas sieviešu vokālā ansambļa „Diantus” izpildījumā. Jaunmuižnieku vārdā paldies režisorei Ingai Ezerietei un aktieriem par brīnišķīgo spēli! Paldies arī Skrundas pašvaldībai par atbalstu! Teksts- Sandra Balcere
Foto no Ingas Ezerietes foto arhīva