Skolēni iepazīstas ar Skrundas pilsētas bibliotēku

Skolēni iepazīstas ar Skrundas pilsētas bibliotēku 3.oktobrī Skrundas pilsētas bibliotēkā notika bibliotekārā stunda 9.klases skolēniem, informācijas meklēšanā datu bāzēs un elektroniskajā katalogā. Skolēni tika iepazīstināti ar bibliotēkas darbu, noteikumiem un apmācīti nepieciešamās literatūras atrašanā dažāda veida informācijas avotos. Teksts un foto - Gunita Strode