Skrundā viesojās dzejnieks, aktieris Andris Bulis un pianists Toms Juhņevičs

Skrundā viesojās dzejnieks, aktieris Andris Bulis un pianists Toms Juhņevičs

“..vai tev ir bijis tā, ka apkārt cilvēku ir daudz...” (Andris Bulis)

24. septembrī Skrundas vidusskolas skolēni un citi interesenti tikās ar aktieri, dzejnieku Andri Buli un pianistu Tomu Juhņeviču. Andris Bulis iepazīstināja ar savām 3 dzejoļu grāmatām – “Mans ego", “Pieturas”, “Etīdes Otrai pusei”. Dzejas lasījumu papildināja Toma Juhņeviča klavierspēle. Klausītājus apbūra dzejnieka un pianista savstarpējā saspēle dzejā un mūzikā, kas nebija iestudēta, bet radās tā brīža sajūtās. Nobeigumā Andris Bulis atgādināja Jura Rubeņa sacīto – ja katrs cilvēks ik dienu uzrakstītu kaut divas rindiņas dzejā, pasaule kļūtu labāka.

Teksts un foto: Gunita Strode, Skrundas pilsētas bibliotēkas vadītāja