Skrundas bērnu bibliotēkā ieskandina Mārtiņdienu

Skrundas bērnu bibliotēkā ieskandina Mārtiņdienu 9.novembrī Skrundas bērnu bibliotēkā uz Mārtiņdienas svinēšanu ieradās Skrundas vidusskolas pirmo klašu skolēni. Pirms pasākuma apmeklējuma bērniem tika iedotas maskas, kuras pašiem bija jāizkrāso. Pie durvīm Mārtiņbērnus sagaidīja saimnieces, kuru lomās iejutās bibliotekāres. Pēc neliela cienasta baudīšanas bērni saņēma uzdevumu no atsevišķiem gabaliņiem salikt un salīmēt Mārtiņdienas gaili. Ar skolotāju Irēnas Aļeksējevas un Ingas Vingres palīdzību darbiņš tika godam veikts. Pēc nelielas iestiprināšanās varēja sākties dejas. Pirms doties mājās, pašu pagatavoto gaiļu astes spalvām tika piestiprinātas lapiņas ar Mārtiņdienas ticējumiem, lai vēlāk pārliecinātos – piepildījās vai nē. Teksts- Elita Uļjanova
Foto- Aivita Emerberga