Skrundas vidusskolā ierīkotā jaunā ventilācijas sistēma uzlabo gaisa kvalitāti

Skrundas vidusskolā ierīkotā jaunā ventilācijas sistēma uzlabo gaisa kvalitāti

Skrundas vidusskolā ierīkota jauna ventilācijas sistēma, kas uzlabo gaisa kvalitāti aktu zālē un sporta zālē.

Skrundas vidusskolas ēka celta 1968. gadā, tajā esošās ventilācijas sistēmas kopš ēkas uzcelšanas nebija mainītas. Uzlabojot skolas ventilācijas sistēmu, skolēniem un pedagogiem būs komfortablāk uzturēties skolas telpās. Jaunā ventilācijas sistēma ļauj uzlabot iekštelpu gaisa kvalitāti un nodrošināt efektīvāku gaisa apmaiņu, vienlaikus mazinot Covid-19 inficēšanās risku.


Skolas direktors Ainārs Zankovskis uzsver, ka šie gaisa kvalitātes uzlabojumi skolas sporta un aktu zālē būs īpaši noderīgi tad, kad telpās vienlaicīgi uzturēsies daudz cilvēku, piemēram, skolas izlaidumos vai sporta sacensībās.

Projektēšanu un būvdarbus pēc pašvaldības pasūtījuma veica SIA “Amos. L.V.”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “AB būvniecība”.  

Projekts “Mehāniskās ventilācijas sistēmas projektēšana un izbūve Skrundas vidusskolā, Liepājas ielā 12, Skrundā, Kuldīgas novadā” ietvēra mehāniskās ventilācijas projektēšanu un izbūvi Skrundas vidusskolas aktu zālē un sporta zālē. Projekts kopumā izmaksāja 68 tūkstošus EUR, ieskaitot PVN, tostarp 50 tūkstoši EUR saņemti no valsts budžeta atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība”.