Svētku mēnesis PII “Liepziediņā”

Svētku mēnesis PII “Liepziediņā”

Skrundas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepziediņš” novembris bijis dažādu notikumu piepildīts.

Mēneša sākumā atzīmēta Mārtiņdiena ar sarīkotu tirgu. Šogad tas notika katrā grupā atsevišķi. Ikviens apguva prasmi, kā izvēlēties preci, runāt ar pārdevēju un nosaukt preces īstajos vārdos, kā saskaitīt pašgatavoto naudiņu. Vēl bērni apguva latviešu tautasdziesmas, ticējumus un rotaļas. Te paciemojās arī ķekatnieki - Mārtiņgailis, Mārtiņš, Čigāniete un Kaza, kas aicināja visus jautrās dejās un rotaļās.

Par godu Latvijas dzimšanas dienai tika organizēts svinīgs svētku brīdis katrā grupiņā. Gatavojoties svētkiem, bērni iepazinās ar savu dzimto pilsētu, pārrunāja, kas ir Latvijas bagātības un simbolika. Skanēja latviešu tautas dziesmas, lielākie bērni ne tikai zināja dzejoļus, bet arī dejoja tautas dejas, bet mazākie rādīja tautas rotaļas. Mājturības nodarbībās katra grupa gatavoja cepumu kūku, rotātu svētku krāsās.

Savukārt 24. novembrī Skrundas bērnu bibliotēkas darbinieces ieradās ar grāmatu pilnām somām, lai piecgadīgie bērniņi izvēlētos grāmatas, kuras mājās varēs lasīt līdz Ziemassvētkiem.