Tiekas ar rakstnieci Andru Manfeldi

26. martā Skrundas bērnu bibliotēkā notika tikšanās ar rakstnieci Andru Manfeldi. Šis bija pirmais pasākums no Kultūrkapitāla fonda (KKF) atbalstītā projekta „Kurzemes literāti Skrundas novadā”. Uz tikšanos tika aicināti Skrundas vidusskolas devīto klašu skolēni, kuri, savu literatūras skolotāju J. Kozjuras un M. Muižarājas mudināti, ieradās kuplā skaitā. Sarunas sākumā rakstniece ar klātesošajiem pārrunāja 25. marta traģiskos notikumus – savas ģimenes sāpju ceļu, kurš sācies Skrundas dzelzceļa stacijā 1949. gadā. Lai arī grāmatā „Zemnīcas bērni” aprakstītie notikumi ir ļoti skaudri, bija jūtams, ka grāmatas „Adata” tematika – atkarības, jauniešiem ir aktuālāka. Uz rakstnieces mudinājumu uzdot jautājumus atsaucās vien daži jaunieši. Pieļaujot, ka kāds jautājums arī netika skaļi izteikts, rakstniece aicināja jauniešus sazināties ar viņu sociālajos tīklos.
Sarunāties ir svarīgi ne tikai tādēļ, lai dokumentētu iepriekšējo paaudžu dzīvi, bet arī lai laikus pamanītu smagumu, kas uzgūlis kāda līdzcilvēka dvēselei. Tik vienkārši – interesēties vienam par otru.

18. aprīlī aicinām visus interesentus uz sarunu ar rakstnieci un režisori Daci Priedi, Skrundas pilsētas bibliotēkā 13.00, Nīkrāces pagasta bibliotēkā 15.00. Teksts - Elita Uļjanova, Skrundas bērnu bibliotēkas bibliotekāre
Foto - Baiba Eversa