Vēstures stunda Skrundas bērnu bibliotēkā

30.martā bibliotēka pulcēja 9.klases skolēnus uz vēstures stundu - leģionāra Imanta Plāča atmiņu stāstījumu. Cīņu ceļš no Kursīšiem caur Liepāju, Dancigu (Gdaņsku), Berlīni, Beļģiju līdz dzimtajām mājām ilga četru gadus. Skarbo atmiņu stāstījums mijās ar kara laika humoru un sadzīviskām lietām. Iespējams, tieši tas spēja noturēt jauniešu uzmanību un zinātkāri pusotras stundas garumā. Ceram, ka šis vēstījums ļaus šiem skolēniem labāk izprast šīs vēstures lappuses un pašiem pieņemt lēmumu - kas bija latviešu leģionāri.
Paldies Imantam Plācim, Skrundas vidusskolas 9.a. klases skolēniem, skolotājiem Andrim Liukišam un Guntai Folkmanei par atsaucību vēstures stundas rīkošanā.
Teksts un foto- Inga Zalgaucka