Apkures sezonas noslēgums plānots 2022. gada 30.aprīlī.

Apkures sezonas noslēgums plānots 2022. gada 30.aprīlī.

SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" informē daudzdzīvokļu māju klientus Skrundā un Rudbāržu pagastā, ka apkures sezona tiks slēgta 2022. gada 30.aprīlī.

SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" par apkures sezonu lemj, balstoties uz esošajiem meteoroloģiskajiem laikapstākļiem un uz ilgtermiņa laika prognozi.

Ja ir daudzdzīvokļu mājas, kas apkures sezonu vēlas turpināt arī pēc 1.maija, SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" atgādina, ka par šādu rīcību jāpieņem mājas kopības lēmums ar balsojumu.

Atgādinām, ka laika posmā no 01.01.2022. līdz 30.04.2022. starpību no 68,00 EUR/MWh sedza LR EM pamatojoties uz 21.10.2008. MK noteikumiem Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi". Ar 01.05.2022. spēkā esošs ir apstiprinātais siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs Skrundā - 97,28 EUR/MWh (bez PVN), savukārt Rudbāržu pagastā – 89,98 EUR/MWh (bez PVN).