Atdzimst Lēnu muiža

Atdzimst Lēnu muiža

Ziemassvētku laikā pēc Lēnu muižas īpašnieku Zvīdriņu ģimenes uzaicinājuma muižā viesojās un ar muižas atjaunošanā paveikto iepazinās Kuldīgas novada pašvaldības vadība. 

Lēnu muiža bija nonākusi valsts īpašumā, jo ne no bijušā īpašnieka, ne tā mantiniekiem pieteikumi par īpašuma tiesību atjaunošanu uz ēkām vai zemi nebija saņemti. Domes priekšsēdētājas vietniece Skrundas pilsētas un novada lauku teritoriju jautājumos Nellija Kleinberga atceras, ka savulaik, vadot Skrundas novada pašvaldību, centusies risināt jautājumu par muižas pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Savulaik muižā bijuši dzīvokļi, telpas izmantotas arī kino demonstrēšanai un citām kultūras norisēm.

2020. gadā muiža ar izsoles starpniecību nonāca Lienes un Aināra Zvīdriņu īpašumā. Nepilnu divu gadu garumā muižā norisinājušies atjaunošanas darbi, kas tuvojas noslēgumam. Iecerēts, ka tuvākā pusgada laikā muiža būs pilnībā sakārtota, atjaunota un pieejama visiem interesentiem. Īpašnieki ne tikai atjauno ēku, bet arī sakopuši Ventmalu, tādējādi šeit paveras skaista ainava, kas palīdzēs piesaistīt apmeklētājus. Apskatot paveikto, domes vadībai radies patīkams iespaids par ģimenes paveikto. Uzklausītas arī nākotnes perspektīvas un mērķi muižas turpmākajai attīstībai.

Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa novērtējusi, ka muižas atjaunošanā ieguldīts fantastisks, ar mīlestību darīts darbs. Viņa priecājas, ka jau pavasarī novadā būs par vēl vienu apskates objektu vairāk. Savukārt N. Kleinberga uzsver: “Prieks, ka izsolē muižai ir radušies jauni īpašnieki, kuri ar lielu pietāti ir izpētījuši muižas seno vēsturi, iepazinušies ar pieejamajiem datiem, ar pietāti izturas pret tām vērtībām, kas muižā vēl bija saglabājušās. Daudzi vietējie cilvēki atcerēsies, ka ilgu laiku muižā valdīja pamestība. Priecājos, ka saimnieki ir spējuši sakārtot šo vietu, bet vēl lielāks prieks, ka viņiem ir izveidojies labs kontakts ar vietējiem iedzīvotājiem. Vietējai sabiedrībai ir ļoti svarīgi, ka muiža nav uzcēlusi augstu sienu, bet komunicē, aicina ikvienu, kurs to vēlas, seno ēku apskatīt.”

Lēnu muiža celta 19. gadsimta sākumā. Baronam Frīdriham fon Firksam  tā kalpojusi kā vieta medībām un atpūtai nedēļas nogalēs.