Izdots "Skrundas novada" 2019. gada aprīļa numurs

Izdots

Izdots Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma ”Skrundas novads” 2019. gada aprīļa numurs.

Šajā izdevumā:

 • Pirmās lappuses slejā lasītājus uzrunā Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece;
 • Pasaules ūdens diena Skrundā;
 • Uzlabos grants autoceļus;
 • Piedalies projektu konkursā "Mēs Skrundas novadam!";
 • Tikšanās ar iedzīvotājiem aprīlī;
 • Ziņas īsumā: Aicina braucienā pa novadu; Ja vēlas pārtraukt apkuri; Vecāku kopsapulce; Par Skrundas karogu; Par kapu nomu; Lielā Talka Skrundas novadā; R. Paula koncerts;
 • Raņķu un Nīkrāces pagastos paveiktais;
 • Uzlabotas iespējas meklēt traktortehnikas valsts tehnisko apskati;
 • 2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Skrundas novadā;
 • Kā parūpēties par ugunsdrošību savās mājās?;
 • 69% iedzīvotāju novērtē viedā elektroenerģijas skaitītāja priekšrocības un saimnieko gudri;
 • 2018. gada 25. oktobra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2018 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā";
 • PASKAIDROJUMA RAKSTS Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2018 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā”;
 • Lielā Talka jau 27. aprīlī;
 • Skrundas novada domes 2019. gada 15. marta domes ārkārtas sēdē lemtais;
 • Skrundas novada domes 2019. gada 28. marta domes sēdē lemtais;
 • Skrundas novada pašvaldības policija informē par notikumiem 2019. gada martā;
 • Sāksies pieteikšanās mācībām pieaugušajiem;
 • Drīz svinēsim Skrundas novada svētkus!;
 • Aktualitātes Skrundas vidusskolā;
 • Bibliotēku ziņas martā;
 • Lepojamies!;
 • Skrundas novada dzimtsaraksts ziņo;
 • Par gaidāmajiem pasākumiem Skrundā, Nīkrācē, Rudbāržos un Raņķos;
 • Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra aktualitātes, plānotie notikumi;
 • Aicinājums tirgotājiem.

Elektroniski Skrundas novada pašvaldības informatīvā izdevuma numurus var lasīt ŠEIT.