Kuldīgas novadā Lielajā talkā savāc 2500 atkritumu maisus

Kuldīgas novadā Lielajā talkā savāc 2500 atkritumu maisus

Kuldīgas novada iedzīvotāji aktīvi piedalījušies Lielajā talkā, kopumā savācot 2500 ar atkritumiem piepildītus maisus, 19 riepas un gandrīz puskubukmetru bīstamo atkritumu – šīferi. Sakoptas tika 54 pieteiktās teritorijas. Piepildītos maisus savāca SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Talkošana norisinājās gan Kuldīgā un Skrundā, gan novada pagastos. Pēc divu gadu pārtraukuma uz kopīgu talku Skrundā pulcējās A/S “Sadales tīkls” darbinieki. Talkot Skrundas pusē esot bijusi AS “Sadales tīkls” Tīkla pārvaldības funkcijas procesu kontroles daļas vadītāja Rolanda Agafonova iniciatīva. Iepriekš talkas tika rīkotas Liepājas pusē – jūras krastā, bet šogad izdomāts sakopt Ventas krastu. Talkotāji sadalījās četrās komandās un devās tīrīt Ventas krastus virzienā uz Skrundas tiltu. Pēc talkas visi tika aicināti uz kopīgu cienāšanos zupu. Talkotāji bija sabraukuši no Rīgas, Jelgavas, Liepājas, Ventspils un Kuldīgas, kopā ap 60 cilvēku. No Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes saņemti maisi, kuros salikt savāktos atkritumus. Kopumā tika savākti 30 maisi ar atkritumiem.

 

Arī Alsungas pagasta pārvalde kopā ar komunālā iecirkņa darbiniekiem piedalījās talkā. “Rezultātā gandarījums par paveikto, sakopta vide, sakrāmēta malkas grēda, kas kādu laiku bija atstāta novārtā, un salabots Ziedulejas parka tiltiņš, kas Alsungas iedzīvotājus satrauca visvairāk. Tiltiņš vētras laikā bija atrauts no stiprinājumiem un peldēja upītē. Ar prieku jāatzīst, ka Alsungā ir ļoti sakopta vide, taču tiem ikdienas steidzīgajiem “pa ceļam ēdājiem” lūdzam – pirms met grāvmalē pudeles un atkritumus, paskaties apkārt. Gan jau tuvumā ir arī kāda atkritumu tvertne. Kopā mēs varam, mūsu vidi padarīt daudz patīkamāku,” uzskata Alsungas Dienas centra vadītāja Lāsma Ungurjana.

Nīkrāces pagastā Lielā talka norisinājās jau 15. reizi un ir kļuvusi par vienu tradīciju. “Kopīgajā pagasta talkā tika sakopta pastaigu un atpūtas parka “Labirints” teritorija un atjaunoti pastaigu takas elementi. Pēc labi padarīta darba talkotāji tika aicināti mieloties ar gardo talkas zupu.  Sakām lielu paldies čaklajiem talkotājiem, kuri talkoja, tīrot Ventas krastu un Šķērveļa upes krastu, kā arī valsts ceļa ceļmalas. Paldies arī visiem individuālajiem talkotājiem, kuri talkoja savā mājā, sētā, pagalmā,” uzsver Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa.