Plānoto notikumu kalendārs no 28. novembra līdz 4.decembrim

Plānoto notikumu kalendārs no 28. novembra līdz 4.decembrim

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam:

  • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.
  • Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.
  • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;

sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Lai neveidotos rinda un nebūtu ilgi jāgaida, lūdzam iepriekš pieteikties. Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

Līdz 30. novembrim iedzīvotāji ir aicināti pieteikties konkursam “Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā”.

Līdz 12. decembrim publiskā apspriešana Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046. gadam. Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti varēs iepazīties ar attīstības plānošanas dokumentiem:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25712

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25716

  • Kuldīgas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

 

Pirmdien, 28. novembrī

13.15 Kuldīgas novada pašvaldības kustamā īpašuma augošu koku cirsmas nekustamajos īpašumos “Skolotāju pļavas” un “Laidu palīgsaimniecības” laidu pag., Kuldīgas nov., izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

13.45 Kuldīgas novada pašvaldības kustamā īpašuma augošu koku cirsmas “Ziedugravas grantskarjeras” Snēpeles pag., Kuldīgas nov. izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

14.00 Kuldīgas novada pašvaldības rūpnieciskās nēģu zvejas nomas tiesību izsole par taci Nr. 1. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Kuldīgā.

14.30 Kuldīgas novada pašvaldības rūpnieciskās nēģu zvejas nomas tiesību izsole par taci Nr. 2. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Kuldīgā.

15.00 Kuldīgas novada pašvaldības rūpnieciskās nēģu zvejas nomas tiesību izsole par taci Nr. 3. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Kuldīgā.

15.30 Kuldīgas novada pašvaldības rūpnieciskās nēģu zvejas nomas tiesību izsole par taci Nr. 4. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Kuldīgā.

16.00 Kuldīgas novada domes Sporta un veselības veicināšanas komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Kuldīgā.

17.00 publiskā apspriešanas sanāksme Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046. gadam. Norises vieta – videokonferences režīmā, lai saņemtu piekļuves informāciju ZOOM sanāksmei, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi kaspars.rasa@kuldigasnovads.lv.

Otrdien, 29. novembrī

15.00 Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāju sanāksme. Norises vieta – Norises vieta – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” zālē, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.

Trešdien, 30. novembrī

10.00 Kuldīgas novada pagastu pārvalžu lietvežu sanāksme. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 2. decembrī

10.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

11.00 Kuldīgas novada pašvaldības vadība piedalās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas gada sanāksmē. Norises vieta – Aizkraukles kultūras centrā, Spīdolas ielā 2, Aizkrauklē.

13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās “Kuldīgas novada jauniešu forumā 2022”. Norises vieta – Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā.

Sestdien, 3. decembrī

12.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās labdarīgas organizācijas “Tabitas sirds” organizētajā sadraudzības pasākumā “Ukraina – Kuldīga”. Norises vieta – Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā.

 Ziemassvētku laika ieskandināšanas pasākumi Kuldīgā:

  • No 12.00 līdz 18.00 dāvanu tirdziņš Liepājas ielā.
  • 13.00 Vecajā rātsnamā – Saldumu darbnīca
  • 16.00 Sv. Katrīnas baznīcā dziedātājas Ilzes Rijnieces un ģitārista Paula Arnicāna koncerts – “Notici Brīnumam!”  
  • No 17.00 līdz 22.00 ik stundas ceturksni norisināsies Kuldīgas galvenās egles iemirdzēšanās šovs Rātslaukumā.
  • 19.00 Kļaviņš Piano koncertzālē – vokālās grupas “Karameles” 10 gadu jubilejas koncertu.
  • No 19.00 līdz 20.00 varēs vērot gaismu spēli Ventas rumbā “Četri stāsti. Ziema.