Plānoto notikumu kalendārs no 9. līdz 15. janvārim

Plānoto notikumu kalendārs no 9. līdz 15. janvārim

Pirmdien, 9. janvārī

17.00 Sabiedrības informēšanas pasākumu par projektēšanas darbiem objektā “Pelču ielas pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā”. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 10. janvārī

10.00 Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 11. janvārī

9.00 – 12.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar Kabiles pagasta pārvaldes darbiniekiem. Norises vieta – Kabiles pagasta pārvalde.

Ceturtdien, 12. janvārī

9.00 – 12.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar Nīkrāces pagasta pārvaldes darbiniekiem. Norises vieta – Nīkrāces pagasta pārvalde.

14.00 Kuldīgas novada domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

15.00 Kuldīgas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Piektdien, 13. janvārī

13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās grāmatas "Kuldīga un Kurzemes – Zemgales hercogiste Eiropā un pasaulē” atvēršanas svētkos. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas nams.

14.00 – 16.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska tiekas ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" darbiniekiem. Norises vieta – Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests.

19.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Kuldīgas, Saldus un Dienvidkurzemes novadu medicīnas darbinieku pasākumā. Norises vieta – Kuldīgas kultūras centrs, Piltenes iela 32, Kuldīga.

 

Iesniegumu pieņemšana kurināmā pabalstam

Iedzīvotāji, kuri apkurē izmanto malku, koksnes briketes un koksnes granulas, var pašvaldībā pieteikties valdības nodrošinātajam kurināmā pabalstam:

  • Iedzīvotāji, kuriem ir datora prasmes un iespēja autentificēties, aicināti pieteikties, izmantojot interneta vietni www.epakalpojumi.lv.
  • Ja datorprasmes nav pietiekamas, bet ir iespēja autentificēties, iedzīvotāji aicināti nākt pie bibliotekāriem kā pilsētu, tā pagastu bibliotēkās. Bibliotekāri palīdzēs autentificēties un pieteikties pabalstam.
  • Tie iedzīvotāji, kuriem nav iespējas autentificēties un nav pietiekamu datorprasmju prasmju, tiek gaidīti klientu apkalpošanas centros:

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 (tālr. 26583246);

domes klientu apkalpošanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 tālr. 633 22469, 29579618);

valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Skrundā, Raiņa ielā 11;

sava pagasta pārvaldē pie lietvedes.

Nākot klātienē, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, maksājumu apliecinošs dokuments par kurināmā iegādi un, ja īpašums, kurā jūs dzīvojat, nepieder jums vai jūs tur neesat, deklarēts – īres līgums.

PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS