Skrundas vidusskolas direktoram Aināram Zankovskim piešķirts apbalvojums

Skrundas vidusskolas direktoram Aināram Zankovskim piešķirts apbalvojums

18. jūnijā Skrundas vidusskolā notika 9. klašu izlaiduma svinības. Pasākuma laikā Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts Skrundas vidusskolas direktoram Aināram Zankovskim pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu.  

“Labdien, skaistie, talantīgie, jaunie, gudrie jaunieši! Man ir prieks būt kopā ar jums šodien jūsu lielajā dienā. Jūs esat to paveikuši. Pašvaldības vārdā apsveicu jūs ar pamatizglītības iegūšanu. Šodien man gribas pamatizglītības posmu salīdzināt ar lasītprasmi. Tas, ka zina burtus, prot lasīt, uzreiz nenozīmē, ka zina, kas ir rakstīts visās grāmatās, jo grāmatas ir jāizlasa. Tāpat ir arī ar pamatizglītību. Tā nedod uzreiz visas atbildes dzīvē, bet ir jāmēģina un jāeksperimentē. Ja neizdodas ar pirmo reizi, varbūt ar trešo izdosies. Novēlu jums neapjukt visās šajās dzīves izvēlēs, kuras būs jums priekšā. Izmantojiet iespējas un viss būs labi. Lai jums veicas,” absolventus sveica A. Roberts, turpinot: “Šodien mums ir vēl viens ļoti atbildīgs uzdevums. Esam saņēmuši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu, un man ir tas gods pasniegt to Skrundas vidusskolas direktoram Aināram Zankovskim par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā un jaunatnes patriotiskajā audzināšanā. Pašvaldība pievienojas šim apsveikumam un saka lielu paldies!”

Ainārs Zankovskis Skrundas vidusskolā strādā 19 gadus. Viņa vadībā skolā veikti pārbūves un renovācijas darbi, izveidoti mūsdienīgam izglītības saturam atbilstoši dabas zinātņu kabineti, iegādātas informāciju tehnoloģijas ierīces, atjaunota sporta zāle, sporta laukums, smilšu volejbola laukums. Viena no lielākajām direktora vērtībām ir viņa vadītās skolas skolēni un skolotāji. Gan skolēniem, gan skolotājiem viņš var būt paraugs, jo, kļūstot par iestādes vadītāju, turpināja strādāt par volejbola treneri. “Vienmēr un visiem saku, ka sports vienmēr dzīvē noderēs. Tas izkopj katrā pašdisciplīnu, savaldību, domāšanu, reakcijas ātrumu, savstarpēju sapratni,” tā ir viena no A. Zankovska dzīves atziņām. Direktors ciena savas tautas un valsts vēsturi. Viņš kopā ar skolēniem un skolotājiem piemin pulkveža Oskara Kalpaka brīvības cīņas, piedalās piemiņas pasākumā 25. martā, atbalsta jaunsargu aktivitātes un skolā īsteno Valsts aizsardzības mācības programmu. “Lai mūsu mazpilsēta varētu attīstīties, ir vajadzīgi gudri un uzņēmīgi cilvēki. Tie, kas to izdarīs, būs tie jaunieši, kas tagad mācās vidusskolā. Es tam ticu,” šī A. Zankovska pārliecība raksturo viņa darba mērķi un jēgu.

Absolventus izlaidumā uzrunāja arī Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebele: “Gribu pateikt visiem lielu paldies – gan tiem, kas palīdzēja mācīties, gan tie, kas mācījās, gan tie, kas, kā direktors teica, pabikstīja mācīties, bet rezultāts, es domāju, ir diezgan labs. Mums ir braši absolventi. Viņi ir ieguvuši pirmo izglītību ar juridisku spēku un dokumentu. Un šobrīd visa izvēle ir viņu rokās. No manas puses ir tāds vēlējums – vienalga, kur jūs būsiet, vienalga, ko jūs darīsiet, atcerieties, ka jūs esat skrundenieki.”