Šonedēļ notiks diagnosticējošie darbi mācību valodā 3. un 6. klašu skolēniem.

Šonedēļ notiks diagnosticējošie darbi mācību valodā 3. un 6. klašu skolēniem.

Lai secinātu, kādā līmenī ir skolēnu lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas prasmes, trešdien, 16. februārī, 6. klases skolēni, savukārt ceturtdien, 17. februrārī, 3. klases skolēni veiks diagnosticējošo darbu mācību (latviešu/krievu/poļu) valodā. 

Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai pārbaudītu skolēnu pamazināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3. un 6. klasi. Pēc pārbaudes darba skolēns sadarbībā ar skolotāju līdz mācību gada beigām varēs pilnveidot/nostiprināt savas prasmes.

Diagnosticējošo darbu vērtē, iegūto rezultātu izsakot procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Pēc darba veikšanas un novērtēšanas skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem. Gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.

Norise plānota tā, lai līdz pavasara brīvlaikam skolēni būtu diagnosticēti un līdz mācību gada beigām varētu pilnveidot/nostiprināt savas prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.

Ja klasē kādu tēmu, kas iekļauta diagnosticējošajā darbā, bija objektīvi paredzēts apgūt vēlāk, tad skolotājs pieņem lēmumu uzdevumu par šo tēmu nepildīt un informē visus klases skolēnus. Diagnosticējoša darba vērtējumu tas neietekmē.

 

Aktuālā informācija par Valsts pārbaudes darbiem un to norisi pieejama Valsts izglītības satura centra mājaslapas sadaļā Valsts pārbaudes darbi.