Āfrikas cūku mēris konstatēts mājas cūkām divās mājas cūku novietnēs Rudbāržu pagastā

Āfrikas cūku mēris konstatēts mājas cūkām divās mājas cūku novietnēs Rudbāržu pagastā

Pārtikas un veterinārais dienests informē, ka šodien apstiprināti Āfrikas cūku mēra (ĀCM) uzliesmojumi mājas cūkām divās Skrundas novada Rudbāržu pagasta mājas cūku novietnēs.

SIA “Korkalns” mājas cūku skaits ir vairāk nekā 9 800, savukārt zemnieku saimniecībā “Kalna Dzenīši” vīruss skāris novietni ar vairāk  nekā 1 700 mājas cūkām. ĀCM skartās mājas cūku novietnes atrodas 1,5 km attālumā.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) cūku novietnēs ir uzsācis ĀCM apkarošanas pasākumus, tostarp tiks iznīcinātas vairāk nekā 11 500 cūkas.

Noteikta karantīna - aizsardzības zona trīs kilometru rādiusā un uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā ap slimības skarto saimniecību. Šajā teritorijā esošajās novietnēs tiks pastiprināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodrošības prasību ievērošana un cūku veselības stāvoklis. Īpaša uzmanība būs pievērsta cūku, kā arī cūkgaļas produktu pārvadāšanai.

PVD aizsardzības un uzraudzības zonā esošajiem mājas cūku turētājiem atgādina, ka aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus minētajām zonām.

Tāpat PVD ir uzsācis epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kā slimība iekļuva novietnēs.

PVD aicina cūku turētājus būt atbildīgiem un atgādina – vasara ir augsta riska periods, kad ir vislielākā iespējamība ĀCM vīrusam iekļūt mājas cūku novietnēs.

Lai pasargātu mājas cūkas no saslimšanas ar ĀCM un neizbēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biodrošības pasākumi:

  • jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem;
  • būt piesardzīgiem ar visa veida lauksaimniecības tehniku, novēršot tās ceļu krustošanos ar cūku novietnēm pieguļošu teritoriju;
  • nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki;
  • cūkām nedrīkst izbarot virtuves atkritumus, zaļbarību (arī pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādātus kartupeļus u.c.;
  • ūdeni dzīvnieku dzirdināšanai neņemt no atklātām ūdenstilpnēm;
  • kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim darbam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek valkāti ārpus novietnes.
  • pie ieejas novietnē jānodrošina apavu dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi.  Tāpat rūpīgi jādezinficē fermas teritorijā iebraucošie transportlīdzekļi.
  • ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties jāizsauc veterinārārsts!

Skrundas novada pašvaldība ir noorganizējusi PVD personāla izmitināšanu un ēdiena piegādi un ir gatava sniegt nepieciešamo atbalstu gan PVD, gan uzņēmējiem.