Aicina balsot par Rudbāržu pagasta ģerboni

Aicina balsot par Rudbāržu pagasta ģerboni

Kuldīgas novada pašvaldība aicina Rudbāržu pagasta iedzīvotājus izteikt viedokli par iespējamo Rudbāržu pagasta ģerboni.

Vairākiem Kuldīgas novada pagastiem, tostarp Rudbāržu pagastam, nav sava Valsts heraldikas komisijā apstiprināta ģerboņa. Tāpēc nolemts tos izstrādāt. Heraldikā valda savi likumi – veidojot ģerboņus, drīkst lietot piecas krāsas un divus metālus – sudrabu un zeltu. Ģerbonim ir noteikta forma un elementi, kas saglabājušies cauri gadsimtiem. Ģerbonī būtu jāattēlo katru vietu raksturojoši elementi.

Pašvaldība šim darbam uzaicinājusi heraldikas mākslinieku Edgaru Simu. Viņš veicis sākotnējo informācijas izpēti par Rudbāržu pagastu, kā arī aizvadījis sarunas ar pagasta vadību, ņemot vērā iedzīvotāju izteiktos ierosinājumus.

Ir izstrādāti trīs ģerboņa varianti.

1.     2.     3. 

1. S-veida dalījums, zaļš ar sudrabu – emblēma daudzās paaudzēs, kas attēlo pagastam raksturīgo ainavu

Teju četrdesmit gadus pagasts lieto 80. gados veidoto Rudbāržu emblēmu, kur heraldiskā vairoga galvā, zaļā laukā attēlota sudraba s-veida sija, simboliski attēlojot kalnaino ainavu, kas raksturīga Rudbāržiem. Šo emblēmu iedzīvotāji iemīļojuši un lieto nu jau vairākās paaudzēs.

2. Četras ozola lapas – veltījums četru O. Kalpaka bataljona vienību piemiņai

Rudbāržu iedzīvotāji savu pagastu cieši saista ar Oskara Kalpaka vārdu – Latvijas Neatkarības kara laikā Rudbāržu pils kalpoja par pulkveža Oskara Kalpaka komandētā 1. Atsevišķā latviešu bataljona bāzi un štābu kaujas operācijām Ventas upes krastos – 1919. gada sākumā pilī uzturējās O. Kalpaka bataljons, šeit 3. martā sākās uzbrukums lieliniekiem, kas beidzās ar Rīgas atbrīvošanu. No 1962. gada pilī izvieto Rudbāržu skolu, kuru 1991. gadā nosauc Oskara Kalpaka vārdā. Rudbāržu muižas Varoņu zāle restaurēta 2016. gadā. Šobrīd ēka tiek renovēta, taču nākotnē te plānots izvietot Oskara Kalpaka vārdā nosaukto profesionālo militārās ievirzes vidusskolu. 1938.gada 8.maijā pēc ģenerāļa Jāņa Baloža ierosmes uzsāka Brīvības ceļa apstādīšanu, tā veidojot Uzvaras gatvi. Rudbāržos to sauc par Kalpaka gatvi. Pie Liepājas–Rīgas un Valtaiķu–Embūtes ceļu krustojuma, Pānu mājās, atradās Oskara Kalpaka bataljona štābs. Šo māju ceļa galā ir stādīta ozolu rinda. Daļa piemiņas ozolu ir saglabājusies. Pie minētā ceļu krustojuma iestādīja pirmo četru ozoliņu grupu, kurus veltīja četru O.Kalpaka bataljona vienību piemiņai: Cēsu, Neatkarīgajai rotai, Studentu rotai un Atsevišķajai jātnieku nodaļai.

3. Sarkanais ozols – Latvijas heraldikā nebijusi figūra

Rudbāržu meža parka lielākā bagātība ir lielie koki, kuru vainagos un dobumos vīt ligzdas. Te arī sastopams ozolam neraksturīgi spicām lapām un apaļām zīlēm rotātais sarkanais ozols – Rudbāržu lepnums.

Rudbāržu pagasta iedzīvotāji aicināti līdz 27. decembrim paust savu viedokli aptaujā, kas norisināsies gan klātienē Rudbāržu pagasta pārvaldē un bibliotēkā, gan elektroniski. Lūdzam nobalsot par to, kurš variants jums šķiet piemērotākais.

>>  ELEKTRONISKĀ BALSOŠANA