Aicina darbā Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistu

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000035590, aicina darbā Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālistu uz noteiktu laiku ar darba vietu Skrundā.

Galvenie darba pienākumi:

1. nodrošināt aktuālās informācijas par pašvaldības darbu, pasākumiem, projektiem un citiem jautājumiem apkopošanu un sagatavošanu publicēšanai pašvaldības komunikācijas kanālos un izsūtīšanai plašsaziņas līdzekļiem;
2. apkopot, sagatavot un publiskot informāciju par pašvaldībā notiekošajiem pasākumiem;
3. nodrošināt fotografēšanu pašvaldības rīkotajos pasākumos, fotogrāfiju digitālo apstrādi un publicēšanu pašvaldības komunikācijas kanālos;
4. piedalīties preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu (atklāšanas ceremoniju, gadadienu svinību, apbalvošanas sarīkojumu, delegāciju vizīšu u.c.) organizēšanā;
5. līdzdarboties tīmekļa vietnes kuldiga.lv un skrunda.lv administrēšanā, informācijas aktualizēšanā, satura (tekstuālā un grafiskā) veidošanā un apstrādē. Iesaistīties vietnes attīstības nodrošināšanā un koordinēšanā, virzīšanā sociālajos tīklos;
6. pārvaldīt pašvaldības kontus sociālajos tīklos, mērķtiecīgi veidot to saturu un vizuālo noformējumu, sekmēt sekotāju piesaisti;
7. gatavot mārketinga materiālu vizuālo un tekstuālo noformējumu, organizēt to izstrādi un izgatavošanu.

Prasības pretendentiem:

1. augstākā izglītība (vēlams, sabiedrisko attiecību jomā, humanitārajās vai sociālajās zinātnēs);
2. teicamas latviešu literārās valodas zināšanas;
3. angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
4. teicamas datora lietošanas prasmes;
5. izpratne par pašvaldības funkcijām, ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, sabiedriskajām attiecībām, žurnālistiku, fotografēšanu, sociālajiem tīkliem, tīmekļa vietnes uzbūvi un dizainu;
6. Ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
7. Darba pieredze sabiedrisko attiecību jomā vismaz viens gads;
8. Fotogrāfēšanas un fotogrāfiju apstrādes prasmes;
9. Prezentācijas prasmes;
10. Vēlme iesaistīties publiskos pasākumos un tos atspoguļot sociālo tīklu kontos.

Mēs piedāvājam:

1. interesantu, dinamisku un atbildīgu pilnas slodzes darbu pašvaldībā uz noteiktu laiku;
2. atalgojumu no EUR 950 līdz EUR 1000 bruto mēnesī.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2.dzves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā) vai elektroniski, rakstot e-pasta vēstuli DOME@KULDIGA.LV  līdz 2021. gada 23. decembra  plkst. 12.00. Informācija pa tālr. 63323561.