Aicina konsultēties pirms saules paneļu izvietošanas

Aicina konsultēties pirms saules paneļu izvietošanas

Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde aicina – pirms attīstīt ieceri uzstādīt savā īpašumā saules paneļus, vispirms konsultēties Kuldīgas attīstības aģentūrā, lai noskaidrotu, ko nosaka teritorijas plānojuma prasības un pēc tam būvvaldē par to, vai un kāda būvniecības dokumentācija vajadzīga.

Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone skaidro: “Cilvēki pārprot publiskā telpā izskanošo informāciju par saules paneļiem, ka to izvietošanai nav nepieciešami nekādi saskaņojumi. Jā, vienkāršoti runājot, saules panelis ir iekārta, un, ja tā uzstādīšanai nav nepieciešams veikt būvdarbus, tad tas būvvaldē nav jāsaskaņo. Taču ne visur teritorijas plānojums pieļauj saules paneļu izvietošanu. Būs arī gadījumi, kad iekārtas funkcionē­šanas, ierīkošanas vai izvietošanas nodrošināšanai tomēr ir nepieciešams veikt būvdarbus, tāpēc ir piemērojams būvniecības regulējums atkarībā no plānotajiem būvdarbiem. Tāpēc, lai nerastos pārpratumi, vispirms aicinu sazināties un saņemt konsultāciju.”

Atgādinām, ka Kuldīgas novada teritorijas izman­tošanas un apbūves noteikumos sacīts, ka Kuldīgas pilsētā saules bateriju paneļu, bloku un kolektoru izvietošana ir atļauta tikai ārpus pilsētbūvniecības piemi­nekļa un tā individuālās aizsargjos­las. Nav atļauta vēja elektrostaciju, saules bateriju paneļu, bloku un kolektoru izvietošana kultūras pie­minekļu, to vizuālās uztveramības zonās un uz aizsargājamu vēsturisku ēku fasādēm un/vai jumtiem.

Ja saules bateriju paneļus, blokus un kolektorus plānots izvietot uz publiskas ēkas un tie redzami no publiskas ārtelpas, jāizstrādā skice, norādot risinājumus bloku, paneļu un kolektoru stipri­nāšanai un fasāžu izskatam. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālās uztveramības zonā papildus izvērtē ietekmi uz ainavu.