Aicina uz ikgadējām iedzīvotāju sapulcēm

Aicina uz ikgadējām iedzīvotāju sapulcēm

Sākot ar februāri Kuldīgas novada pagastos notiks iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības vadību, pagastu pārvalžu vadītājiem un speciālistiem. Sapulcēs iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar novada prioritātēm un galvenajiem darbības virzieniem 2024. gadā, tiks runāts par iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, to izveidēm pagastos un arī atbildēts uz iedzīvotāju jautājumiem.

Aicinām būt aktīviem un piedalīties sapulcēs – tā ir iespēja visiem kopā plānot pagasta attīstību un ar novada vadību risināt konkrētus jautājumus.

Tāpat mudinām interesējošos priekšlikums un jautājumus iesniegt jau savlaicīgi sava pagasta pārvaldniekiem, lai sapulces laikā saņemtu detalizētu atbildīgo speciālistu skaidrojumu.

Sapulces notiks:

Kurmāle

Pirmdiena

18. marts

17.30

Kurmāles pagasta pasākumu zāle

Renda

Trešdiena

20. marts

17.30

Rendas kultūras nams

Laidi

Pirmdiena

25. marts

17.30

Laidu pagasta “Bitīte”

Vārme

Trešdiena

27. marts

17.30

Jauniešu centrs

Pelči

Trešdiena

3. aprīlis

17.30

Pelču tautas nams

Īvande

Pirmdiena

8. aprīlis

17.30

Īvandes muižas zāle

Jaunmuiža

Pirmdiena

15. aprīlis

17.30

Jaunmuižas skola

 

Alsunga

Trešdiena

17. aprīlis

17.30

Alsungas kultūras nams

Padure

Pirmdiena

22. aprīlis

17.30

Padures pagasta pārvalde

Skrunda

Trešdiena

24. aprīlis

17.30

Skrundas kultūras nams

Ēdole

Pirmdiena

29. aprīlis

17.30

Ēdoles kultūras nams

Kabile

Trešdiena

8. maijs

17.30

Saieta nams “Sencis”

Raņķi

Pirmdiena

13. maijs

17.30

Raņķu pasākumu zāle

Kuldīgas

Trešdiena

15. maijs

17.30

Kuldīgas kultūras centrs