Aicina uzturā nelietot Rudbāržu avota ūdeni

Aicina uzturā nelietot Rudbāržu avota ūdeni

SIA "Skrundas komunālā saimniecība" informē, ka tika veiktas ūdens kvalitātes analīzes Cieceres, Ventas kalna un Rudbāržu avotos, lai noteiktu, vai šo avotu ūdeni var lietot uzturā.

Pēc BIOR veiktajiem testiem Cieceres un Ventas kalna avotu ūdens pilnībā atbilst dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, kādas nosaka normatīvie akti.

Iedzīvotāju ievērībai - RUDBĀRŽU AVOTĀ tika konstatētas koliforma baktērijas, līdz ar to aicinām iedzīvotājus uz laiku uzturā NEIZMANTOT šī avota ūdeni.