Aicinām piedalīties aptaujā Kurzemes reģiona attīstības plānošanai

Aicinām piedalīties aptaujā Kurzemes reģiona attīstības plānošanai

Kurzemes plānošanas reģions aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā, lai izzinātu galvenos faktorus, kas raksturo dzīves un darba vietas pievilcību Kurzemē, un identificētu galvenās problēmas un izaicinājumus.

Aptauja, ko iespējams aizpildīt tiešsaistē https://saite.lv/esdaruKurzemi laikā no šī gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam, ir nozīmīgs posms Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē.

Šī gada sākumā Kurzemes plānošanas reģions uzsāka darbu pie Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes. Attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Kurzemes ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Līdz šim ir veikta Kurzemes reģiona esošās situācijas un dažādu datu analīze, vasaras un rudens periodā tiks organizētas sanāksmes ar dažādu nozaru pārstāvjiem un interesentiem reģionā. Pirmā sanāksme notiks šī gada 1. jūlijā Rojā, kur tiks apspriesti kultūras jomas attīstības perspektīvas un izaicinājumi.

Kurzemes plānošanas reģions izstrādi ir uzsācis, pamatojoties uz Attīstības padomes 20.12.2019. rakstiskajā procedūrā pieņemto lēmumu Nr. 03/19.

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai un jaunumiem par Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas izstrādi un mājas lapā  www.kurzemesregions.lv sadaļā “Kurzeme 21-27”.

Papildu informācijai:
Indra Murziņa
Kurzemes plānošanas reģiona
telpiskās attīstības plānotāja
e-pasts: indra.murzina@kurzemesregions.lv