Aizvadīta Raņķu pagasta iedzīvotāju sapulce

Aizvadīta Raņķu pagasta iedzīvotāju sapulce

13.maijā Raņķu pagasta pasākuma zālē notika iedzīvotāju sapulce, kurā vietējie iedzīvotāji tikās ar Kuldīgas novada domes vadību, Raņķu pagasta pārvaldes vadītāju un Skrundas komunālās saimniecības pārstāvjiem. Sapulces laikā tika runāts par atkritumu nodošanas iespējām, jauna autobusa maršruta izveidi, gaidāmajiem pasākumiem un iedzīvotāju iesaisti pagasta izaugsmē.

Sapulces sākumā Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs iepazīstināja ar 2023.gadā paveikto – pagastam apstiprināts ģerbonis, demontēts piemineklis pagasta centrā, vietējie iesaistījušies ierakumu sveču izgatavošanā Ukrainai, aktīvi norisinājusies kultūras dzīve, sadarbībā ar vietējo uzņēmēju finansēta un uzstādīta stārķa ligzda, ar konkursa “Darīsim paši!” projektu atbalstu Sudmalnieku birzī izveidots mini golfs, vertikālais labirints. Pašu spēkiem izgatavotas puķu dobes, atjaunotas uzejas pie pagasta pārvaldes ēkas. Lielākās ikdienas problēmas ar ko jāsaskaras ir daudzīvokļu māju jumtu, ietves, pagrabu un bēniņu atjaunošana un saglabāšana. Aprīļa sākumā Raņķu pagastam sociālajā vietnē facebook izveidota pagasta lapa, kurā var uzzināt aktualitātes un informāciju par notikumiem un pasākumiem. Sapulces turpinājumā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska vietējos iepazīstināja ar iespēju piedalīties un veidot iedzīvotāju padomes, lai veidotu ciešāku dialogu starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Atkritumi – aktuāls jautājums

Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts iepazīstināja, ka līdz šim Kuldīgas novadā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedza trīs uzņēmumi. Turpmāk būs divi – SIA “Kuldīgas komunālā saimniecība” un SIA “Eco Baltia Vide.” Raņķu pagastā kā līdz šim pakalpojumu turpinās sniegt uzņēmums SIA “Eco Baltia Vide.”. Tuvākajā laikā ar uzņēmumu tiks noslēgts jauns līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošināšanu uz 7 gadu termiņu - līdz 2031.gada jūnijam. Aktuāls jautājums bija par lielgabarītu atkritumu nodošanu. Priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts apstiprināja, ka lielgabarītu atkritumi netiks vākti tādā kārtībā kā līdz šim, bet šobrīd tiek meklēts risinājums, lai kopā ar SIA “Skrundas komunālā saimniecība” izveidotu savākšanas vietu, kur Skrundas pilsētas, Raņķu, Rudbāržu, Nīkrāces un Skrundas pagastu iedzīvotājiem būtu iespēja tos par samaksu nodot .

Svarīgi saimnieciski jautājumi

Vietējie vēlējās noskaidrot, vai ir iespēja vienu no pieturas vietām pārcelt tuvāk uz Raņķu pagasta centra pusi. Kuldīgas domes vadība atzina, ka to nav iespējams izdarīt. Ceļu remonta Kuldīga - Skrunda laikā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” šis jautājums tika pārrunāts, bet tas netika apstiprināts.

Iedzīvotāji izteica vēlmi pēc sfēriskā spoguļa uzstādīšanu, izbraucot uz autoceļa Kuldīga - Skrunda, lai gādātu par satiksmes drošību. Kā arī nākotnes skatījumā jāpadomā par iespējām, kā ierobežot ātrumu vienā no centra ielām. Iedzīvotāji izteica domu par jauna sabiedriska transporta maršruta izveidi caur pagastiem uz Skrundu, lai būtu ērtāk izmantot vilcienu satiksmi uz Rīgu un Liepāju. Priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts sniedza atbildi,  ka viņam bijusi saruna ar VSIA “Autotransporta direkciju”, un virzība par šo tēmu ir sākta.

Plānotie darbi

Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs Ritvars Stepanovs iezīmēja šī gada ieceres Raņķu pagastā – dubultā seguma uzlikšana, Smilgu ceļa rekonstrukcija viena kilometra garumā. Ar konkursa “Darīsim paši!” atbalstu tiks veikti lielāki un mazāki darbi pie Sudmalnieku birzs atjaunošanas. 8.jūnijā Sudmalnieku birzī notiks Raņķenieku saiets “Es eju satikt savējos”, savukārt 3.augustā notiks nakts noskaņu koncerts “Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē”.