Aizvadīta Rudbāržu pagasta iedzīvotāju sapulce

Aizvadīta Rudbāržu pagasta iedzīvotāju sapulce

Ap 50 Rudbāržu pagasta iedzīvotāju, kuri atrada laiku, lai atnāktu uz tikšanos ar Kuldīgas novada domes vadību –priekšsēdētājas vietniekiem Arti Robertu un Nelliju Kleinbergu, izpilddirektores vietnieci Agnesi Buku, Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāju Inesi Īvāni un SIA "SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" valdes locekli Sandi Japēņinu - interesējās par īres maksu pašvaldības dzīvokļos, starppilsētu autobusu satiksmi, kā arī skolas un ceļu remontdarbiem.

Aktīva diskusija izvērtās par autobusu satiksmi – ērtākai nokļūšanai ikdienas gaitās, vietējie vēlas, lai Rudbāržu tuvumā būtu starppilsētu autobusu pietura. Šobrīd autobusi Rudbāržos neapstājas, jo šī pietura nav iekļauta kustību sarakstos, bet Pelču pieturai bieži pabraucot garām. Uz sapulci sanākušie vienojās rakstīt vēstuli Autotransporta direkcijai, aicinot šo situāciju mainīt.

Sapulces sākumā Rudbāržu pagasta pārvaldes vadītāja Inese Īvāne iepazīstināja ar 2022. gadā pagastā paveikto – nomainīti logi kultūras namam, salabota kanalizācijas sistēma Jubilejas ielā, veikti remontdarbi skolēnu autobusam, aktīvi norit ēku siltināšanas projekts. Priecīgi notikumi Rudbāržu kultūras dzīvē – Dziesmu un Deju svētkiem pošas folkloras kopa “Kamenīte,” atzinību konkursā guvusi amatierteātra “Spēlmaņi” režisore.

Iedzīvotāju galvenā rūpe ir ceļu stāvoklis – tie ir būtiska dzīvības artērija, kas savieno pagastus ar lielākām apdzīvotām vietām, kur pieejami nepieciešamie pakalpojumi – medicīna, izglītība, sociālais atbalsts, darba vietas. Kritiska situācija ir uz Rudbāržu – Sieksātes ceļa, kur laika zobs skāris tiltu. Šobrīd sākti remontdarbi, lai situāciju uzlabotu un saglābtu ceļa posmu. Būtu jāsakārto arī Darbnīcas un Veselības ielas, taču šeit ceļa noslodzes dēļ dubultās virsmas segums nebūs risinājums, jādomā par izmaksu ziņā krietni dārgāko asfalta segumu.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts skaidroja, ka pašvaldība pagastu ceļu fondam finansējumu no valsts sadala proporcionāli kilometru skaitam. Rudbāržos ceļu remontdarbiem tiek piešķirti 28 tūkstoši eiro gadā, nepilni 500 eiro uz vienu kilometru. Summas nav lielas, taču mērķtiecīgi plānojot, uzlabojumus veikt var.

A.Roberts uzteica Rudbāržu pagasta paveikto ēku siltināšanas jomā un stāstīja, ka pašvaldība risina arī apkures jautājumu – lai izveidotu alternatīvas gāzes apkurei Rudbāržu un Skrundas katlumājai, ieguldīti 80 tūkstoši eiro granulu degļu iegādei. Turpmāko gadu plānos ir šķeldas katlumājas izveide, taču to šobrīd kavē ļoti augstās būvniecības izmaksas, kas lēšamas ap miljonu eiro.

Izpilddirektores vietniece Agnese Buka informēja, ka jau drīzumā Skrundai tiks nodots jauns skolēnu autobuss ar 34 vietām un maršruts tiks pārplānots tā, lai skolēniem no Rudbāržiem būtu ērtāka nokļūšana līdz skolai. Savukārt priekšsēdētājas vietniece Nellija Kleinberga iepriecināja vietējos ar ziņām, ka par darbu Skrundas pusē izrādījis interesi jauns ģimenes ārsts – rezidents. Izstrādājot stipendiju programmu, pašvaldība dara visu, lai pietuvinātu speciālistus lauku videi – ir lielas cerības, ka topošais mediķis savu lēmumu nemainīs un pēc studijām turpinās darbu Kuldīgas novadā.

Rudbāržu iedzīvotāji vēlējās saņemt konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Aktuāli bija uzzināt, kāpēc palielinājusies īres maksa pašvaldības dzīvokļos un kādi soļi veicami, lai mājokli privatizētu. Izteikts ierosinājums veikt analīzes Rudbāržu pusē iecienītajam Cieceres avotiņam. Domes vadības skaidroja, ka avotiņš neatrodas uz pašvaldības zemes, tāpēc šādas pārbaudes nav tiesīga veikt. Sanākušie vienojās veikt analīzes avotiņam, kas atrodas Rudbāržos un aktīvāk uzturā lietot ūdeni no tā. Tika vaicāts par Skrundas vidusskolas remontu. Pašvaldība skaidroja, ka remontdarbus iecerēts uzsākt aiznākamajā mācību gadā un pastāv variants, ka būvdarbu laikā skola pārceltos uz bijušajām Skrundas arodvidusskolas telpām. Pašvaldība kopā ar Skrundas vidusskolas direktoru telpas apsekojuši un tās ir mācībām piemērotā stāvoklī.

Nākamās iedzīvotāju sapulces notiks - 28. martā Īvandē un 30. martā Skrundā.